این مدلها برای انواع ساندویچ در نظر گرفته شده است، شاید با به کار بردن این طرح ها کودک بد غذای شما را ترغیب به خوردن کند.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تهیه و تدوین: گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ