طراحی ناخن، مدل های طراحی ناخن با لاکهای مات، مد این روزهای دختران تهرانی
طراحی ناخن مدل های بسیاری دارد. یکی از زیباترین مدل های طراحی ناخن، طراحی ناخن با لاک های مات است. در این مقاله بهترین مدل های طراحی ناخن با لاک های مات را گردآوری کرده ایم.

طراحی ناخن با لاک های مات

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 1

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 1


بیشتر بدانید : بهترین مدل های طراحی ناخن با رنگ زرد، ناخن های تان را به رنگ سال طراحی کنید

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 2

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 2

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 3

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 3

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 4

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 4

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 5

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 5

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 6

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 6

 

اگر می خواهید بیشتر بدانید : طراحی ناخن سه سوته برای میهمانی های فوری!!

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 7

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 7

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 8

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 8

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 9

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 9

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 10

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 10

 

 

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 11

طراحی ناخن با لاک مات - مدل شماره 11

 

بیشتر بدانید : جدیدترین مدل طراحی ناخن برای پاییز 2021، با این ناخن ها بدرخشید!!

 

تهیه و تدوین : گروه سبک زندگی سیمرغ
seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ