شما پسران و آقایان جوانی که دوست دارید گاهی مدل خط ریشتان را عوض کنید می توانید از تصاویری که برایتان در نظر گرفته ایم ایده بگیرید...
با دیدن این تصاویر می توانید با انواع خط ریشها  آشنا شده و گاهی نیز آن را تغییر دهید :

مدل شماره ی 1:
 
 
مدل شماره ی 2 :
 
 
مدل شماره ی 3 : 
 
 
مدل شماره ی 4 : 
 
 
مدل شماره ی 5 : 
 
 
مدل شماره ی 6 : 
 
 
مدل شماره ی 7 :
 
 
مدل شماره ی 8 :
 
 
مدل شماره ی 9 :

 
 
مدل شماره ی 10 :مدل شماره ی 11 :


 
مدل شماره ی 12 :مدل شماره ی 13 :مدل شماره ی 14 :مدل شماره ی 15 :
تهیه وگرد آوری : گروه سبک زندگی سیمرغ-زهرا پهلوان زاده
 www.seemorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی :
روش صحیح مرتب بودن ابرو در آقایان !!
 انواع مدلهای مو مخصوص پسران جوان
 پوشش مناسب مخصوص مردان قدکوتاه ولاغر اندام
 ماسکهایی برای جوش غرور جوانی
 پیشگیری از جوش صورت بعد از اصلاح مخصوص پسران و آقایان جوان!