جعل یكی از جرائمی است كه مجرمان بدون اطلاع افراد از هویت آنها استفاده می‌كنند و افراد را طعمه خود می‌كنند. برای جلوگیری از جعل چک باید ...
 
 
 
 
نیروی انتظامی برای جلوگیری از وقوع جعل چك توصیه كرد جهت تنظیم اسناد و چك‌ها از خودكار استفاده كنید.

جعل یكی از جرائمی است كه مجرمان بدون اطلاع افراد از هویت آنها استفاده می‌كنند و افراد را طعمه خود می‌كنند.
 
 
 
نیروی انتظامی برای مبارزه با این جرم به شهروندان توصیه‌هایی كرد كه در زیر می‌خوانیم.
 
1- متن چك را شخصا و با یك قلم بنویسید تا در صورت دست بردن در مندرجات چك، جعلی بودن آن مشخص شود.
 
 
2- مبلغ چك را هم بصورت ریال و هم بصورت تومان درج كنید.
 
 
3- روی نوشته‌ها، مخصوصاً مبلغ عددی چك، چسب شیشه‌ای بچسبانید.
 
 
4- جهت تنظیم اسناد و چك‌ها از خودكار استفاده كنید.
 
 
5- افراد بی‌سواد تا حد امكان از اشخاص امین و مورد اعتماد جهت تنظیم چك و هرگونه سند معتبر كمك بگیرند.
 
 
6- سعی كنید امضاء روی اسناد و چك‌ها دارای نام و نام خانوادگی باشد.
 
 
7- از گذاشتن اسناد، اوراق بهادار، دست‌چك و مهر روی میز كار تا حد امكان خودداری كنید.
 
 
8- سعی كنید چك‌هایتان را قبل از صدور، امضاء و مهر نكنید.
 
 
9- از صدور چك سفید امضاء، خودداری كنید.
 
 
10- از صدور چك به عنوان امانت یا ضمانت خودداری كنید.
 
 
11- از در اختیار گذاردن چك به افراد غریبه و ناشناس خودداری كنید.
 
 
12- به محض فقدان یا سرقت اوراق بهادار و چك در اسرع وقت بانك مربوطه و مرجع قضایی و انتظامی را كتباً مطلع كنید.
 
 
13- مندرجات اسناد و چك‌ها را طوری تنظیم كنید كه قابل الحاق یا حذف نباشد.
 
 
14- هیچگاه از افراد ناشناس كه معروفیت و اعتبار كافی ندارند چك قبول نكنید زیرا احتمال دارد مسروقه یا جعلی باشد.
 
 
15 - درباره دریافت چك‌های تضمینی، رمزدار و مسافرتی ضمن شناسایی كامل پرداخت كننده قبل از انجام معامله به نزدیك‌ترین شعبه بانك مراجعه و اصالت چك را احراز كنید.
 
 
16- هنگام تحویل اسناد و اوراق بهادار و دسته چك از مرجع صادر كننده حتماً برگ‌شماری كنید.
 
 
17- توصیه می‌شود در تمام مدت استفاده از دسته‌چك، مندرجات متن چك بطور كامل در ته چك نوشته شود و افراد غیرمطمئن و ناآشنا از میزان موجودی حساب‌ها بی‌اطلاع باشند و وضعیت حساب‌ها به وسیله شخص صاحب حساب مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
18- در مورد گذرنامه و ویزا لازم است شخص متقاضی با ارائه گذرنامه به سفارت‌خانه‌ها مراجعه و از دادن مدارك به افراد غیر و خارج از ضوابط اداری خودداری كنید.
 
 
19- از در اختیار گذاردن اسناد و مدارك معتبر خود نظیر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد و مدارك زمین و مغازه، منزل، جواز ساختمان، جواز كسب و غیره به افراد ناشناس و غیرمطمئن جهت انجام امور اداری خودداری كنید.
 
 
20- چنانچه افرادی با جعل عنوان در پوشش مأموران سازمان‌های مختلف به شما مراجعه كردند قبل از شناسایی كامل و رؤیت كارت و مدارك شناسایی آنان از هرگونه پاسخگویی و مساعدت به آنها اكیداً خودداری كنید.
 
 
 
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : seemab.ir
 
 
 
مطالب پیشنهادی :
میلیاردرهای شكم پرست !!
با این روش دیگر سر قبوض با همسایه‌ها دعوا نخواهید کرد!
نقشه کسب و کارتان را قبل از شروع ، ترسیم کنید!
آلزایمر به مشکلی برای اقتصاد جهان تبدیل می‌شود!
چندمین پولدار جهان هستید؟
 
 

X