ایزو 9000 یک گواهینامه بین المللی است که نشان می‌دهد دارنده آن تلاش می‌کند کیفیت کالا و خدمات خود را بهتر کند و اگر در این راه ناموفق باشد گواهینامه از او پس گرفته می‌شود.


در میان هزاران سند استاندارد که تاکنون در سازمان‌‌‌‌های بین المللی استاندارد به تصویب رسیده است, استانداردهای سری ایزو 9000 از اهمیت ویژه ای برخوردارند. ایزو 9000 در زمینه کیفیت گفتگو می‌کند ولی نه فقط کیفیت محصول نهایی بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمامی بخش‌‌‌‌های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده بوسیله یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می‌یابد.
به عبارت ساده تر ایزو 9000 یک گواهینامه بین المللی است که نشان می‌دهد دارنده آن تلاش می‌کند کیفیت کالا و خدمات خود را بهتر کند و اگر در این راه ناموفق باشد گواهینامه از او پس گرفته می‌شود.
استانداردهای سری ایزو 9000 استانداردهایی مدیریتی بوده و به این نکته تاکید دارد که کیفیت باید در فرآیند تولید و در تمامی بخش‌‌‌‌های یک سازمان از جمله بخش طراحی, بخش تدارکات,  بخش تولید, بخش کنترل کیفیت بخش آموزش و... به وجود آید. کیفیت شامل کلیه ویژگی‌‌‌‌ها وشاخص‌‌‌‌های فراورده یا خدمتی است که توازن برآوردن نیازهای موجود یا بالقوه را داراست. در گذشته ایزو 9000 شامل ایزو 9001, ایزو 9002 و ایزو 9003 می‌شد اما حالا فقط یک استاندارد ایزو 9001 برای کیفیت وجود دارد و 12 ایزوی دیگر از بین رفته‌اند.
این استاندارد جدید بیش از استاندارد قدیم مشتری مدار است و بیش از پیش بر ضرورت بهبود تاکید دارد. وضعیت کنونی محیط زیست در جهان پدید آورنده نگرانی‌‌‌‌های زیادی برای انسان‌‌‌‌ها بوده و دانشمندان و پژوهشگران و سازمان‌‌‌‌های اقتصادی و علمی را بر آن داشته که هر کدام به سهم خویش به ملاحظات زیست محیطی توجه بیشتری کنند.
یکی از سیستم‌‌‌‌های موثر در نگرش ملاحظات محیط زیست استانداردهای سری ایزو 14000 با عنوان سیسیتم مدیریت زیست محیطی است. در سال‌‌‌‌های اخیر با اوج گیری مساله حفاظت از محیط زیست تعداد زیادی از استانداردهای زیست محیطی به صورت ملی, منطقه ای و بین المللی به وجود آمده‌اند.
 
 
 
مطالب پیشنهادی:
رموز طلایی بدست آوردن سرمایه!!
رازهایی در مورد ثروتمندان!!
همه چیز درباره سهام عدالت!!
با بچه‌هایتان در مورد درآمدتان صحبت كنید! 
 
 
 
 
گرداوری:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.semorgh.com/lifestile
منبع:هفته نامه سلامت شماره 190
اختصاصی سیمرغ