برای فهمیدن چند اصل اساسی در اصول حساب داری مفهومی آسان دارند به یك موسسه بازرگانی كوچك نیاز دارید تا به خوبی و درست مفهوم آن را بفهمید.

برای فهمیدن چند اصل اساسی در اصول حساب داری مفهومی آسان دارند به یك موسسه بازرگانی كوچك نیاز دارید تا به خوبی و درست مفهوم آن را بفهمید. اصول حساب داری مبنی بر روش تراز كردن باید باشد. به طوری كه میزان بدهكاری‌ها و بستانكاری‌ها ثابت و هم تراز باشد. دست آورد درست و دقیق آن رسیدگی به وضع مشتری است.

همه اصول حساب داری بر اصل تراز كردن باقی مانده‌ها ، به شرح ذیل است:
* مال و اموال تركیبی از بدهكاری‌ها و دارایی‌های خالص برابر باشد.
* چون این دو طرف باید هم تراز باقی بماند، اساس اصول حساب داری دو جانبه ثبت كردن است.


سه اصل اساسی به شرح ذیل است:
موجودی‌ها:
  موجودی‌ها دارایی‌هایی هستند كه یك شخص یا موسسه بازرگانی دارد، از قبیل: پول، تجهیزات، و مواد.

بدهكاری‌ها: بدهكاری ، هر چیزی كه شخص یا موسسه بدهكار است یا باید پرداخت كند، مثل وام بانكی، حواله‌های پرداختی، دستمزد كاركنان، اجاره و دیگر مخارج.

سرمایه: سرمایه ، مقدار اموال شخص یا موسسه بازرگانی، از قبیل: سود در نتیجه بازرگانی و مبلغ سرمایه گذاری شده و باز پرداخت بدهی‌ها به شركت.

به عبارت دیگر اصول حابداری هم چندی بر روی دارایی‌های موسسه بازرگانی بنا شده است. و در پایان همیشه باید این دارایی‌ها در تراز باسند. از این رو اگر شما از هم چندی دو تكه آگاهی داشته باشید می‌توانید هم جندی سه تكه را هم اجرا كنید.

تغییرات روزانه، اصل اساسی در ساخت حساب داری هم چندی است. شخص یا موسسه بازرگانی محصولات خود را می‌فروشند و پول آن را برای خرید مواد، هزینه‌های عمومی یا دستمزد‌ها خرج می‌كنند. این تغییرات باید در اصول حسابداری هم چندی منعكس شده است.

به طور مثال موسسه بازرگانی شما مقداری پول از بانك وام می‌گیرد. این موسسه 100000 دلار وام گرفته است و 100000 دلار موجودی دارد و موسسه شما 100000 دلار به بانك بدهی دارد. به این حالت معادله هم تراز می‌گوییند.

حالا شما سرمایه برای كارگاه یا كارخانه دارید. شما 75000 دلار برای خرید كارگاه خود خرج كنید. حالا یك كارگاه به ارزش 75000 دلار دارید. و مالك 25000 دلار باقی مانده اید. و بدهی شما به بانك هنوز 100000 دلار است، بنابراین معادله هم تراز است.

وقتی در بیرون هم چندی بر قرار است ما مفهوم سود و زیان را نشان می‌دهیم. بدیهی است كه همه موارد خواسته موسسه بازرگانی سود به نظر برسد نه ضرر! شما در اصول حساب داری روی دادهای روزانه را در سیكل زمانی یادداشت می‌كند.
 
تهیه و ترجمه:گروه سبک زندگی سیمرغ
www.semorgh.com/lifestyle
اختصاصی سیمرغ
 
مطالب پیشنهادی:
جذب مشتری در 46 ثانیه!!
بنگاه‌های برتر جهانی (شركت جنرال موتورز،GM)
تجارت الکترونیک را از کجا شروع کنیم؟
بهره وری و اقتصاد زندگی
۱۲ کلید طلایی در فروش !