بدون اهداف شركتی یك شركت بیشتر از 3 سال دوام نمی آورد و نابود می شود و این مهم در راستای اهداف شخصی تعریف می شود تا...
 
                                            

تعریف هدف : هدف رویایی است با ضرب العجل زمانی

در واقع هدف مفهومی است كه مقصد، مسیر  و برنامه رسیدن به مقصد را معنی می دهد.

 

ویژگی های هدف : هدف باید SMART باشد.

1- مشخص بودن   Specific

2- قابل اندازه گیری   Measurable

3- دست یافتنی   Achivable

4- مرتبط با ما   Relevant

5- زمان دار بودن   Time bound

 

انواع هدف :

1- اهداف شخصی در شركت

2- اهداف بخش یا هر قسمت در شركت

3- اهداف شركت

4- اهداف رسالتی شركت

 

اهداف شخصی : شامل برنامه ، مسیر  و مقصد هر فرد در سازمان است كه به او انگیزه می دهد، مانند :

درآمد بیشتر

موفقیت در كار

كسب مسئولیت بیشتر

محبوبیت و احترام

بالابردن اطلاعات

فعالیت اجتماعی

بدون اهداف شخصی افراد بیش از 6ماه در شركتی ماندگار نخواهند بود.

 

اهداف بخش : شامل برنامه ، مسیر  و مقصدی است كه وظایف و عملیاتی كه وظایف آن بخش می باشد به آن معنی می دهد،مانند :

سود بیشتر

هزینه كمتر

رضایت مشتری

بدون اهداف مشخص بخشی در یك شركت كاركنان آن فقط به شركت می آیند تا حقوق بگیرند!

 

اهداف شركت : شامل برنامه ها و مسیرهایی است كه كل شركت را به جلو می برد،مانند:

سود آوری

بالابردن استانداردها و كیفیت

كنترل هزینه ها

رضایت كاركنان

رضایت مشتریان

ایجاد مشتریان جدید

حفظ مشتریان فعلی

ایجاد مشاغل جدید

بدست آوردن سهم بیشتری در بازار

بدون اهداف شركتی یك شركت بیشتر از 3 سال دوام نمی آورد و نابود می شود!

 

اهداف رسالتی شركت :

افق بلند مدت شركت می باشد.

سودآور و حافظ منافع مشتریان بودن

ارایه تصویر خوب و مثبت اجتماعی به مشتریان به صورت عملی

جهانی شدن

دست یابی به تكنولوژی بالاتر

بدون هدف رسالتی ،یك شركت بیشتر از 10 سال عمر نخواهد كرد!
 
 
گردآوری : گروه سبک زندگی سیمرغ
www.seemorgh.com/lifestyle
منبع : حسین صادقی/کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 
 
 
مطالب پیشنهادی :
نگرش سیستمی چیست ؟
قیمت لباس‌های برند دار در ایران
استراتژی ها و تاکتیک های مدرن در تجارت
آیا خرید طلا بهترین راه سرمایه‌گذاری است؟
چگونه یک "BRAND" واقعی باشیم