" نه علاقه دارم، نه دوست دارم و نه اطلاعات دارم" اين اظهار نظر مهندس "علي وكيلي" مديرعامل جديد شركت نفت وگاز پارس است كه چند روزگذشته طي حكمي از سوي سرپرست وزارت نفت جايگزين مهندس "اكبر تركان" شد.
به گزارش صدرا ، وكيلي در اولين برخورد با خبرنگاران در حاشيه مراسم امضاي قرارداد لوله‌گذاري مرحله ‪ ۱۲‬ميدان گازي پارس جنوبي ، دريافت حكم مديرعاملي شركت نفت و گاز پارس را غيرمنتظره، عنوان كرد.
وي پيش از دريافت اين حكم رييس پژوهشگاه صنعت نفت بود واز جمله مديران انتقالي از وزارت نيرو به وزارت نفت در دولت‌هاي گذشته مي‌باشد.
شركت نفت و گاز پارس مسووليت توسعه ميدان مشترك گازي پارس جنوبي را به عهده دارد و شرايط فعاليت اجرايي در اين ميدان در حال حاضر مطلوب نيست.