وزير جهاد كشاورزي گفت: با وجودي كه نياز كشور به گوشت مرغ كمتر از 120 هزار تن در ماه است، اما توان گوشت مرغ به مرز 120 هزار تن رسيد.
محمدرضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي
در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: در حالي كه نياز كشور سالانه 3/1 ميليون تن گوشت مرغ است، بر اساس روند توليد امسال 45/1 ميليون تن گوشت مرغ در كشور توليد مي‌شود.
وزير جهاد كشاورزي تصريح كرد: حجم جوجه ريزي در مرغداري‌هاي كشور در تيرماه سال جاري به مرز بي سابقه 88 ميليون قطعه رسيده كه در تاريخ مرغداري كشور بي‌سابقه است و يك ركورد محسوب مي‌شود.
اسكندري ادامه داد: حاصل 88 ميليون قطعه جوجه ريزي تيرماه، توليد 120 هزار تن گوشت مرغ در شهريورماه است كه از نياز كشور فراتر رفته است، بنابراين نياز گوشت مرغ در ماه مبارك رمضان كاملا برآورد شده و افزون بر نياز هم توليد مي‌شود.
* ايران مي‌تواند مرغ صادر كند
وزير جهاد كشاورزي بيان داشت: ايران با توجه به ظرفيت اسمي توليد مرغ كه بيش از 9/1 ميليون تن مرغ در سال است، مي‌تواند سالانه حدود 400 هزار تن مرغ را در صورت بهره‌برداري كامل از ظرفيت موجود صادر كند.
اسكندري گفت: صادرات مرغ به شرط ارتقاء بهداشت و استاندارد توليد مرغ و عرضه بسته‌بندي شده و بهداشتي گوشت مرغ است.
وي گفت: مجتمع‌هاي كشتارگاهي كه توسط بخش غيردولتي راه‌اندازي مي‌شود، بايد بتوانند بازار منطقه را در صادرات گوشت مرغ به دست آورند.
اسكندري خاطرنشان ساخت: براي به دست آوردن بازار صادرات مرغ، بايد ‌كيفيت توليد و بسته‌بندي بهداشتي و نيز اندازه استاندارد وزن مرغ بهينه شود.
وي گفت: ظرفيت كشتارگاه‌هاي صنعتي طيور كشور 5/1 ميليون تن در سال است، در حالي كه توليد مرغ يك ميليون و 450 هزار تن است.
وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان ساخت: اگر چرخه توليد تا مصرف گوشت مرغ تنظيم شود و نابساماني در اين چرخه حذف شود، مي‌توان صادرات مرغ داشت، تاكنون روي بازار صادرات مرغ كار جدي نشده است.
اسكندري افزود: در طرح ساماندهي توليد، توزيع و مصرف مرغ، بازار صادراتي هم در نظر گرفته مي‌شود.
وزير جهاد كشاورزي گفت: براي تنظيم بازار داخلي اگر نياز باشد، واردات گوشت مرغ هم صورت مي‌گيرد.
اسكندري خاطرنشان ساخت:‌ ظرفيت توليد مرغ كشور در حال حاضر قادر است نياز گوشت مرغ را براي جمعيت 150 ميليون نفري تامين كند، در حالي كه جمعيت كشور 70 ميليون نفر است.
وي گفت: اگر زنجيره توليد تا عرضه مرغ ساماندهي شود، مي‌توان با ظرفيت موجود مرغداري‌هاي كشور به صادرات مرغ مبادرت كرد.
انتهاي پيام/