مقدمات كار بودجه 87 را امسال زودتر شروع كرده‌ايم و حتما لايحه بودجه را تا آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي‌ مي‌كنيم.
دكتر علي عسگري ـ معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) ـ در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره عملكرد برنامه چهارم كه قرار بود در هفته دولت به مجلس شوراي اسلامي‌ ارائه شود، توضيح داد: عملكرد سال اول برنامه چهارم تهيه و منتشر شده و ما نيز آن را تهيه كرديم و در حال حاضر در حال تهيه كردن سال دوم برنامه هستيم و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي درباره لايحه بودجه 87 تصريح كرد: در حال حاضر كار تدوين لايحه بودجه 87 را آغاز كرده‌ايم و در حال تدوين مراحل اوليه كار هستيم و به محض اينكه اولين مرحله را به اتمام برسانيم آن را تقديم دولت مي‌كنم و نتيجه نهايي را نيز به شفافيت اعلام مي‌كنيم.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با بيان اينكه سازماندهي تدوين برنامه پنجم نيز انجام شده است عنوان كرد: كار تدوين برنامه پنجم در معاونت اقتصادي شروع شده و جلسات مقدماتي اين كار به طور مرتب گذاشته مي‌شود.
عسگري اضافه كرد: قرار بر اين است كه تا شش ماهه اول سال 88 كار تدوين برنامه پنجم را انجام دهيم و كار آن در مجلس شوراي اسلامي‌ به اتمام برسانيم.
معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي درباره ارتباط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي با استانداري‌ها افزود: ارتباط ما با استانداري‌ها هيچ مشكلي وجود ندارد و ما مسائل ساختاري و اجرايي اين كار را تنظيم كرده‌ايم و كار در حال انجام شدن است.
وي گفت: ساختار جديد معاونت شكل گرفته و چارت جديد اين سازمان نيز تنظيم شده و حتي در زمينه بودجه 87 نيز مشكلي به هيچ وجه وجود ندارد و تاخيري ايجاد نمي‌شود.