پنج‌ طرح‌ امروز - پنج شنبه - با حضور سرپرست‌ وزارت‌ نفت‌ در شرکت‌ ملی‌ مناطق ‌نفت خیزجنوب‌ به‌ بهره‌ برداری‌ رسید .
واحد مرکزی خبر : بهره‌ برداری‌ از تلمبه‌ های‌ دو فازی‌ برای‌ چاه های‌ میدان‌ نفتی‌ از جمله‌ این‌ طرحهاست‌ که‌ نخستین‌ بار در ایران در شرکت‌ ملی‌ مناطق‌ با یک‌ صد و پنجاه‌ و یک‌ میلیارد ریال‌ اعتبار اجرا شد‌.
طرح دیگر افزایش‌ ظرفیت‌ فراورش‌ کارخانه‌ بهره‌ برداری‌ از شماره‌ دو اهواز شامل‌ دو دستگاه ‌ تفکیک‌ گر به ‌ظرفیت‌ ‌55‌هزار بشکه‌ که‌ با ‌4‌میلیارد ریال‌ اعتیار جایگزین‌ تفکیک‌ گرهای‌ موجود شد .
ساخت پنج‌ زمین‌ مجهز تنیس‌ ، سالن‌ مسابقات‌ فوتبال‌ و بسکتبال‌ و زمین‌ فوتبال‌ دیگر طرحهای است که در شهرک‌ نفت‌ اهواز با ‌25‌میلیارد ریال‌ هزینه به‌ بهره‌ برداری‌ رسید .
ساخت‌ بیمارستان‌ 604 تختخوابی‌ از مصوبات‌ سفر رئیس‌ جمهور نیز بعد از ظهر امروز با حضور سرپرست‌ وزارت‌ نفت‌ آغاز می‌ شود .
این‌ بیمارستان‌ با اعتبار اولیه‌ ‌70‌میلیارد ریال‌ در سه‌ طبقه‌ ساخته‌ می‌ شود .