قیمت رهن آپارتمان های تا ۱۰۰متر مربع در تهران
تنوع فایل رهن کامل در بازار اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌ متراژ (تا ۱۰۰ مترمربع)، اگر چه این روز‌ها در بازار قابل قبول است، اما رهن پیشنهادی از سوی بخش عمده‌ای از مالکان از توان مالی گروهی از مستاجر‌ها خارج است.

اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌ متراژ

تنوع فایل رهن کامل در بازار اجاره آپارتمان‌های کوچک‌متراژ و متوسط‌متراژ (تا ۱۰۰ مترمربع)، اگر چه این روز‌ها در بازار قابل قبول است، اما رهن پیشنهادی از سوی بخش عمده‌ای از مالکان از توان مالی گروهی از مستاجر‌ها خارج است.

1.jpg

2.jpg
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
Seemorgh.com/news
منبع: donya-e-eqtesad.com