خبرگزاري فارس: مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي گفت: با توجه به اتمام بودجه 5/2 ميليارد دلاري واردات بنزين، در حال حاضر بنزين وارداتي كشور از محل منابع داخلي شركت نفت تامين مي‌شود.

محمدرضا نعمت زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اشاره به اتمام بودجه 5/2 ميليارد دلاري تخصيص يافته براي واردات بنزين، اظهار داشت: سرپرست وزارت نفت و مدير عامل شركت ملي نفت در اين خصوص مجوز موقتي را صادر كرده تا بر اساس آن، بصورت موقت بنزين مورد نياز وارداتي كشور تامين شود.
وي افزود: بر اساس اين مجوز، روزانه حدود 14 تا 15 ميليون ليتر بنزين از خارج كشور خريداري شده و وارد كشور مي شود.
مدير عامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به منبع تامين ارز مورد نياز جهت واردات اين ميزان بنزين، تصريح كرد: ارز مورد نياز جهت اين امر از محل منابع داخل شركت ملي نفت تامين خواهد شد تا تكليف اختصاص بودجه واردات بنزين تا پايان سال روشن شود.
به گفته وي، با توجه به متغير بودن قيمت بنزين، حجم دقيق اين ميزان بودجه براي واردات موقت، مشخص نيست، ولي مشكلي براي تامين بنزين وجود ندارد.