خبرگزاري فارس: رئيس ستاد اصل 44 ملي صنايع پتروشيمي گفت: ‌بعد از واگذاري و عرضه سهام پتروشيمي فناوران 7 شركت ديگر واگذار مي‌شوند.
مهدي آقاجاني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، در رابطه با آخرين وضعيت پتروشيمي فناوران جهت عرضه سهام در بورس ابراز داشت: تمام مراحل به جز موضوع قرارداد بلندمدت پتروشيمي فناوران براي واگذاري سهام در بورس طي شده و اين شركت مورد پذيرش بورس قرار گرفته است.
وي در پاسخ به اين مطلب فارس كه مسئولين بورس به دليل كوتاه مدت بودن قراردادهاي شركت خواستار انعقاد قراردادهاي بلندمدت پتروشيمي فناوران شده اند و در اين رابطه چه اقداماتي صورت گرفته گفت: مقرر شد در اولين فرصت مديرعامل پتروشيمي فناوران چند قرارداد بلندمدت تنظيم و تحويل بورس دهد و شايد تا به امروز چنين اقدامي انجام شده باشد.
وي در رابطه با زمان عرضه سهام اين شركت در بورس اظهار داشت : در صورت حل اين مسئله زمان عرضه سهام پتروشيمي فناوران را سازمان خصوصي سازي تعيين و اعلام خواهد كرد.
رئيس ستاد اصل 44 ملي صنايع پتروشيمي در پاسخ به اين سوال فارس كه بعد از عرضه سهام پتروشيمي فناوران چه شركت‌هاي ديگري واگذار خواهند شد گفت: هر يك از شركت هاي پتروشيمي خراسان، رازي، تبريز، غدير، اميركبير، تندگويان كه زودتر آماده پذيرش در بورس باشند عرضه خواهند شد.
وي ادامه داد: سهام عمده پتروشيمي شيراز كه در بورس حاضر است نيز به همراه اين 6 شركت عرضه خواهد شد.