خبرگزاري فارس: دولت به منظور تنظيم بازار گوشت قرمز و مرغ، خريد مستقيم دستگاه هاي اجرايي از طريق بازار مصرف را ممنوع كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس تصميم دولت كه به صورت بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري هاي سراسر كشور ابلاغ شده است، دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي مسلح و تعاوني هاي مصرف بايد از خريد مستقيم گوشت قرمز و مرغ در بازار مصرف خوداري كنند و نيازهاي خود دراين زمينه را از طريق وزارت جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام كشور تامين نمايند .
در اين بخشنامه كه از سوي معاون اول رييس جمهور به دستگاه ها ابلاغ شده ، آمادگي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تامين نيازهاي دستگاه هاي اجرايي به گوشت قرمز و مرغ به صورت منجمد وتازه با قيمت هاي مصوب نيز اعلام گرديده است.