خبرگزاري فارس: مخبر كميسيون انرژي مجلس گفت: اين كميسيون عرضه مازاد بر سهميه بنزين را تصويب كرد.
عماد حسيني نماينده قروه در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، با بيان اينكه در جلسه روز گذشته كميسيون انرژي مجلس طرح استفساريه بند «و» تبصره 13 قانون بودجه سال 86 كه قبلاً يك فوريت آن به تصويب مجلس رسيده بود، مورد بررسي قرار گرفت، گفت: بر اساس اين طرح دولت موظف است تا قيمت مناسب بنزين غير سهميه‌بندي براي مصرف همگان را تعيين كند.
وي افزود: در جلسه ديروز كميسيون طراحان و كارشناسان سهميه‌بندي بنزين حضور داشتند كه طرح مذكور پس از بحث و بررسي به تصويب رسيد و اين مصوبه كميسيون بايد در صحن علني مجلس مطرح شود.
طرح مذكور چند روز قبل نيز به تصويب كميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيد.