بدون شرح!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
اختصاصی سیمرغ 
 
سایر فیگورها: 
 
فیگور/ پوتین 
فیگور/ سارکوزی