بدون شرح!
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 گردآوری:گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
اختصاصی سیمرغ
 
سایر فیگورها:
 
فیگور/ سارکوزی
 
فیگور/هیلاری کلینتون