حداد عادل دنبال تاکسی عارف
 نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز به طور قطعی اعلام نشده است ولی خیلی از سایت های خبری آخرین نتایج اعلام شده را به سوژه های جالبی برای کاریکاتور و تیتر تبدیل کردند.

 حداد عادل نفر 31 ام شدaaaref-37-08.jpg

 

منبع: ارسالی کاربران