پرش ظریف از آتش چهارشنبه سوری + عکس
دکتر ظریف در چهارشنبه سوری! 

پرش ظریف از آتش برجام

دکتر ظریف در چهارشنبه سوری!

دکتر ظریف در چهارشنبه سوری! 

 

منبع: روزنامه قانون