کتاب محاکمات بابک زنجانی
وکیل مدافع بابک زنجانی می‌گوید قصد دارد کتاب محاکمات موکلش را در چند جلد منتشر کند.

کتاب محاکمات زنجانی در راه است

کتاب محاکمات بابک زنجانی

کتاب محاکمات بابک زنجانی

 

منبع: روزنامه شهروند