وسایل سالمندی
روزنامه شهروند تصویری کارتونی از بازار وسایل سالمندی را منتشر کرد.

بازار وسایل سالمندی

846962_361.jpg

 

 

منبع: روزنامه شهروند