خودکشی به سبک ایرانی ها
خودکشی عملی عمدی است که باعث مرگ فرد شود. خودکشی اغلب به علت یأس صورت می‌گیرد که علت آن اغلب به اختلال روانی نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، شکست عشقی٬ اعتیاد به الکل، یا سوء مصرف دارو نسبت داده می‌شود.

خودکشی در ایران

خودکشی به سبک ایرانی ها

خودکشی به سبک ایرانی ها

 

منبع: روزنامه شهروند