سایت دانشگاه یا نمایش صحنه های خاک توسری
هک شدن برخی سایت‌های داخلی، سوژه کاریکاتور تازه کیوان وارثی شده است.

در حاشیه هک شدن تعدادی از سایت‌های داخلی

hak-1.jpg

 

منبع: قانون