فیش حقوقی معنادار
این کارتون را هادی حیدری به تصویر کشیده است.

این فیش حقوقی شماست !!!

905709_846.jpg

 

منبع: عصر ایران