شیوه توزیع تریاک دولتی مشخص شد
در حاشیه انتشار خبر توزیع مواد مخدر دولتی، روزنامه شهروند این کارتون را منتشر کرد.

 توزیع مواد مخدر دولتی

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: شهروند