طرح فوق العاده از پیشنهاد نواصولگرایی قالیباف
طرح ضمیمه طنز روزنامه قانون از پیشنهاد نواصولگرایی قالیباف خبر داد.

پیشنهاد نواصولگرایی قالیباف!

 

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: روزنامه قانون