خودکشی تلخ پسر تهرانی در یافت آباد
پسر جوان در یافت آباد تهران از پشت بام خانه خودکشی کرد.

همه شوکه شدند


 ساعت 19 روزگذشته جمعه 21 آبان ماه، گزارش مرگ پسرجوان 26 ساله ای در بیمارستان شهدای یافت آباد به اداره پلیس گزارش شد. به دنبال اعلام این خبر ماموران با پلیس با دستور بازپرس پرونده در بیمارستان حاضر شدند و تحقیقات خود را آغاز کردند.

ماموران پلیس در بیمارستان شهدای یافت آباد با جسد مرد جوانی مواجه شدند که بر اثر جراحات ناشی از سقوط فوت کرده است. تحقیقات از شاهدان عینی حادثه نشان داد پسر جوان در نبود خانواده اش با مراجعه به پشت بام ساختمان در شهرک معلم  محله یافت آباد خودش را به حیاط پرتاب کرده و پس از انتقال به بیمارستان توسط اورژانس فوت کرده است.  انگیزه خودکشی برای ماموران پلیس و خانواده جوان تهرانی نا مشخص باقی مانده است.

بنا به این گزارش، جسد جوان 26 ساله با دستور بازپرس پرونده برای بررسی های بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net