اقدام به خودسوزی یک فرزند شهید دیگر
اقدام به خودسوزی با بنزین فرزند شهید در حضور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو ظهر دیروز در در جریان دیدار مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با کارکنان خانواده شهدای شاغل در شرکت بهره برداری مترو رخ داد

فرزند شهید خودسوزی کرد

به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، ظهر دیروز در جریان دیدار مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه با کارکنان خانواده شهدا شاغل در شرکت بهره برداری مترو، یکی از فرزندان شهید و جانباز مدافع حرم، به دلیل مشکلاتی که درسال های گذشته داشته و مورد رسیدگی قرار نگرفته بود با ریختن بنزین اعتراض خود را اعلام کرد.

اما خوشبختانه با اقدام به موقع و سریع اطرافیان و صحبت های عبداله پور مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو فرد مورد نظر آرام شد و مقرر گردید مطالبات نامبرده بررسی و رسیدگی شود.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net