خودکشی اسیدی پسر جوان وسط خیابان
زن جوان در خیابان خلیج تهران هدف حمله اسیدپاشی قرار گرفت

خودکشی مردجوان با اسید در خیابان خلیج

سال قبل رسیدگی به پرونده اسیدپاشی به یک زن جوان در خیابان خلیج تهران در دستور کار بازپرس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت.زن جوان در شکایت خود اعلام کرده بود که توسط فردی ناشناس مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته است.

در تحقیقات مشخص شد درست همان روز و در همان محل یک مرد جوان هم دچارسوختگی با اسید شده است.در بررسی های بعدی این مرد مورد تحقیقات قرار گرفت و مشخص شد که او عمل اسید پاشی به زن جوان است که دستور بازداشت او صادر شد.

متهم بعد از اینکه تحت درمان قرار گرفت راهی زندان شد و همچنین روال قضایی و بازجویی ها در پرونده ادامه پیدا کرد.این فرد در مورد انگیزه خود گفت:«روز حادثه به خاطر مشکلات شخصی دچار فشار روحی شده بودم که تصمیم گرفتم با ریختن اسید روی خودم اقدام به خودکشی کنم.وسط خیابان روی خودم اسید ریختم که در همان حال به این خانم هم اسید پاشید و دچار سوختگی شد اما من به عمد نمی خواستم به او اسید بپاشم.»

تحقیقات در مورد صحت ادعای متهم ادامه پیدا کرد و این در حالی بود که بررسی ها نشان می داد متهم و شاکی هیچ گونه سابقه آشنایی نداشتند.با دستور بازپرس جنایی کمیسیون پزشکی برای تعیین میزان سوختگی طرفین تشکیل خواهد  شد و رسیدگی به شکایت زن جوان در دستور کار قضایی قرار دارد.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net