خودکشی جوان تبریزی با پریدن از پل کابلی
مرد تبریزی از پل سقوط کرد و زیر ماشین له شد

جوان 27 ساله تبریزی از روی پل کابلی به پایین پرید

عصر دیروز مرد جوان ۲۷ ساله از پل کابلی به پایین پرید و یک خودروی بعد از سقوط از روی وی رد شده است.

این جوان توسط اورژانس با احیای قلبی ریوی به بیمارستان منتقل شد و در بخش مراقبت های ویژه بستری می باشد.

گفتنی است برادر این جوان نیز قصد خودکشی داشت که با اقدام سریع رانندگان تاکسی حاضر در محل  پسر جوان از خودکشی منصرف و نجات یافت.


گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: rokna.net