یک نظر سنجی نشان می دهد شهروندان آمریکایی و روسی موافق آن هستند تا دو کشور زرادخانه های هسته ای خود را فوري کاهش دهند.

این نظر سنجی که از سوی مؤسسه نظر سنجی جهانی و مرکز مطالعات امنیت بین المللی دانشگاه مریلند صورت گرفته است، نشان می دهد که اکثریت روس ها و آمریکایی ها تهدیدی را علیه کشورشان احساس نمی کنند.
66 درصد از روسها و 79 درصد از آمریکاییها می خواهند تا دولتشان به پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای موسوم به ان.پی.تی و همچنین از بین بردن تمامی تسلیحات وفادار باشد.
همچنین 65 درصد از روس ها و 88 درصد از آمریکایی ها از پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک روسیه و آمریکا موسوم به (SORT) برای کاهش تعداد تسلیحات فعال هسته ای در زرادخانه های هسته ای هر طرف به حدود 2 هزار بمب تا پایان سال 2012 حمایت می کنند.
نظردهندگان همچنین مخالفت خود را با مسابقه تسلیحات هسته ای بین این دو کشور اعلام کرده‌اند.