شهر تهران
نارضايتي شهروندان تهراني از برنامه‌ها و عملکرد مديريت شهري طي 9 ماهه اول سال جاري، 58 درصد کاهش يافت.
به گزارش معاونت فرهنگي و اجتماعي مرکز نظارت همگاني شهرداري تهران 1888، بنا بر آمار و اطلاعات اين مرکز، نارضايتي شهروندان تهراني از عملکرد شهرداري تهران در نه ماهه نخست سال جاري نسبت به مدت مشابه در سال قبل، 58 درصد کاهش داشته که عدم توجه به اجراي صحيح و دقيق پيام‌هاي ارجاعي از سوي 137، کيفيت نامناسب اجراي پروژه‌ها و امور شهري از مهمترين موضوعات نارضايتي شهروندان تهراني در اين مدت بوده است.

بر اساس اين آمار، از مجموع 350 هزار تماس برقرار شده با اين مرکز در مدت ياد شده، 52 هزار و 101 پيام به ثبت رسيده که 20 درصد آن به شکايت، 62 درصد به انتقاد، 9 درصد به پيشنهاد و 9 درصد به تقدير شهروندان از برنامه‌ها و عمکرد مديريت شهري اختصاص داشته است.

بنا بر اين گزارش، مرکز نظارت همگاني 1888 در اين مدت به 96 درصد از درخواست‌هاي مردم رسيدگي کرده و کار رسيدگي به ديگر پيام‌ها نيز در دستور کار واحدهاي اجرايي قرار دارد.

شهروندان تهراني هم چنين در اين مدت پيشنهادهاي خود در زمينه جمع آوري و بازيافت زباله، توسعه فضاهاي فرهنگي ـ ورزشي و توسعه خطوط اتوبوسراني و ساماندهي پايانه‌هاي مسافري را از طريق تلفن 1888 با مرکز نظارت همگاني شهرداري تهران در ميان گذاشته‌اند که نسبت به پيشنهاد‌هاي ارائه شده به اين مرکز در نه ماهه اول سال گذشته 5 درصد افزايش داشته است.

شايان ذکر است مرکز نظارت همگاني شهرداري تهران از طريق ابزار مختلف از جمله تلفن 1888 و پيام کوتاه 30001888 ديدگاه‌ها و خواسته‌هاي مردم از مجموعه مديريت شهري را دريافت و رسيدگي مي‌کند.