تکذیب اظهارات قالیباف درباره «مخبر»
خبری در برخی کانال‌های خبری از اعتراض محمدباقر قالیباف علیه مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شده، اطلاع ما از منابع آگاه بر نادرست بودن این ادعا خبر می‌دهد.

خانه ملت اظهارات منتسب با قالیباف را درباره معاون اول رئیس‌جمهور تکذیب کرد


خبری در برخی کانال‌های خبری از اعتراض محمدباقر قالیباف علیه مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شده، اطلاع ما از منابع آگاه بر نادرست بودن این ادعا خبر می‌دهد.

ضمن تأکید مجدد بر نادرست بودن ادعای مطرح شده، در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی اختلاف سلیقه‌های کارشناسی و اجرایی بر سر پیگیری مسائل مردم امری طبیعی است اما همانطور که رئیس مجلس در نطق امروز مجلس تأکید کرد نتیجه جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اجماع دولت و مجلس و هماهنگی کامل سران قوا در چگونگی هدفمند کردن یارانه ارز ترجیحی بوده است و دولت به عنوان متولی که بار سنگین اجرا را به عهده دارد و مجلس به عنوان ریل‌گذار و ناظر، با همدلی و هماهنگی در ایجاد آرامش معیشتی برای سفره مردم تلاش خواهند کرد.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: icana.ir