کنایه رهبر انقلاب: شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مردم «سیستان و بلوچستان» و «خراسان جنوبی» گفتند: دولت آمریکا در این کشور، مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده است. این برنامه آمریکاست و شتر در خواب بیند پنبه دانه‌!

رهبر انقلاب: آمریکا گروهی برای بحران‌سازی در ایران تشکیل دادهگزیده بیانات رهبر انقلاب:

معلومات اطلاعاتی ما به ما می‌گوید که دولت آمریکا در این کشور، مجموعه‌ای با اسم گروه بحران درست کرده است؛ با ماموریت بحران‌سازی در کشور ما از جمله ایران. تا بگردند نقاطی را که در کشور بنظر آن‌ها موجب می‌شود بحران درست بشود، تحریک کنند.

آنها با فکر و مطالعه به این نتیجه رسیدند که در ایران چند نقطه بحران ساز وجود دارد: اختلافات قومی، تفاوت‌های مذهبی و مساله جنسیت و زن که باید این‌ها را برای بحران‌سازی تحریک کرد.

امروز تحول بزرگی در دنیا یا دارد آغاز می‌شود یا آغاز شده است. امروز روزی است که ملتهای منطقه نباید دچار غفلتی بشوند که در دوران استعمار شدند، یا بعد از جنگ اول جهانی شدند.

خطوط اصلی این تحول چند چیز است: در درجه‌ی اول ضعیف شدن قدرتهای استکباری دنیا. قدرت استکباری آمریکا ضعیف شده است و دارد ضعیفتر میشود.

یکی دیگر از خطوط اصلی این تحول، برآمدن قدرتهای جدید منطقه‌ای و جهانی است.

خود آنها میگویند شاخصهای اقتدار آمریکا در دنیا رو به تنزل است. مثل چه؟ مثل اقتصاد. یکی از مهمترین شاخصهای اقتدار آمریکا اقتصاد قوی آمریکا بود؛ میگویند رو به تنزل است. یکی مسئله‌ی امکان دخالت در دولتها. آمریکا در دولتهای گوناگون دخالت میکرد. امروز این حالت رو به افول است. امروز آمریکا مجبور است برای ضربه زدن به دولتهایی که میخواهد به آنها ضربه بزند جنگ ترکیبی‌ای ایجاد کند که جنگ ترکیبی برای او بسیار هزینه‌زاست آخرش هم به نتیجه نمیرسد.

در مورد افول اروپا هم وضع بهتر از این نیست. شما خب می‌شنوید این روزها مسائل آفریقا را، کشورهایی که تحت نفوذ فرانسه بودند یکی پس از دیگری دارند علیه فرانسه قیام میکنند. قدرتهای غربی که در رأسشان آمریکاست و بعد هم اروپا امروز آن قدرت سابق را ندارند، رو به ضعفند این ضعف بیشتر میشود. روز به روز قدرتهای جدیدی هم  دارند سر بلند میکنند این تحول بزرگ جهانی است.

این که میگوییم دشمن ضعیف میشود معنایش این نیست که نمی‌تواند مکر کند، نمی‌تواند دشمنی کند، نمی‌تواند ضربه بزند، می‌تواند. مشغول نقشه‌کشی‌اند ما باید خواب‌مان نبرد، ما باید غافل نشویم.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir