فیش حقوقی چند صد میلیونی یک مقام مسئول دردسر شد
با دستور؛ وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان، حمید باقرنژاد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل اضافه‌کاری غیرمتعارف از سمت خود برکنار شد.

برکناری معاون صندوق ذخیره فرهنگیان بدلیل اضافه کاری غیرمتعارف

با دستور؛ وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امناء صندوق ذخیره فرهنگیان، حمید باقرنژاد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان به دلیل اضافه‌کاری غیرمتعارف از سمت خود برکنار شد.

قابل ذکر است، اخیراً فیش حقوقی باقرنژاد با ۴۱۲ میلیون اضافه کار به ازای ۱۱ ماه منتشر شد.گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: tasnimnews.com