در ابتدای جلسه پس از آنكه سفير واتيكان از حضور نمايندگان دانشجويان تشكر كرد و دانشجويان خطاب به وی اعلام كردند:...
 
 
 
 به گزارش جهان نیوز از نشست نمایندگان تشكلهای دانشجویی با سفیر واتیكان در تهران این نشست در ساعت 16 با حضور نمایندگان تشكلهای دانشجویی آقایان عباسی مهر نماینده دفتر تحكیم وحدت- علی اللهیاری نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی- سجاد اكبری جواد زركش حمیدرضا عسگری از بسیج دانشجویی برگزار شد.
در ابتدای جلسه پس از آنكه سفیر واتیكان از حضور نمایندگان دانشجویان تشكر كرد و دانشجویان خطاب به وی اعلام كردند: حضرت مسیح برای مسلمانان جایگاه ویژه ای دارد و در این خصوص ارتباط نزدیكی بین مسیحیان و مسلمانان وجود دارد.
دانشجویان در ادامه ابراز می دارند: برای ما مسلمانان قرآن مهمترین مساله است كه باید حرمت آن حفظ شود.
پس از سخنان دانشجویان سفیر واتیكان با ابراز تاثر از این واقعه گفت: من واضح صحبت می كنم وقتی اخبار آمریكا به ما رسید ما را بسیار ناراحت كرد. سوزاندن كتاب آسمانی باعث لرزش انسان می شود و انسان را ناراحت می كند.
وی در ادامه افزود: وقتی خبر رسید واتیكان فوری مضع گرفت و این كار را محكوم كرد.
سفیر واتیكان ادامه داد: چطور می شود اصلا یك كتاب دینی را آتش زد . تصور نمی كنم كه یك مسیحی این كا را بكند . آزادی بیان معنایش اهانت به دین دیگر نیست.
وی در ادامه بحث كاریكاتورهای موهن را مطرح و افزود: اخیرا می بینیم به حضرت رسول و حضرت مسیح به راحتی اهانت می كنند به ویژه كاریكاتورهایی می كشند كه باعث رنجش انسان می شود.

سفیر واتیكان در انتها با ابراز تاسف مجدد گفت ما با شما اتفاق نظر داریم و احترام متقابل را راه حل آینده می دانیم.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com 
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X