اعضای جنبش غیر متعهدها روز چهارشنبه در بیانیه ای در نشست شورای حکام از برنامه هسته ای ایران حمایت کرد و از گزارش اخیر آژانس درباره ایران انتقاد کرد.


به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه گروه عدم تعهد (نم) درباره اجرای موافقتنامه‌های پادمان "‪ ان پی تی"و مقررات مربوط قطعنامه‌های شورای امنیت در رابطه با ایران به شرح زیر است:

جنبش عدم تعهد مایل است قدردانی خود را از مدیر کل آژانس بدلیل گزارشش درباره اجرای موافقتنامه های پادمان درباره ایران اعلام کند. قبل از اعلام نظرات خود در خصوص گزارش مدیرکل، گروه نم علاقه دارد مواضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید قرار دهد:

*
جنبش غیر متعهدها برحق اولیه و انکارنشدنی همه کشورها برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز، بدون هیچ تبعیض و منطبق با تعهدات قانونی تاکید می‌نماید.فلذا هیچ موردی نباید گونه‌ای تفسیر شود که به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت حقوق کشورها در توسعه انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجر شود.

*
انتخاب و تصمیمات کشورها، شامل موارد مرتبط با ایران، در زمینه استفاده‌ صلح آمیز از فناوری هسته‌ای و چرخه سوخت می‌بایست محترم شمرده شوند.

*
جنبش عدم تعهد، آژانس را به عنوان تنها مرجع ذی صلاح برای راستی آزمایی تعهدات پادمانی مترتب بر اعضا مورد شناسایی قرار داده و تاکید می کند که هیچ فشار یا مداخله در فعالیت آژانس به خصوص در مسیر راستی آزمایی که می‌تواند اعتبار آژانس را به مخاطره یباندازد نمی‌بایست وجود داشته باشد.

*
گروه نم برتفاوت اساسی میان وظایف قانونی دولتها طبق توافقتنامه‌های پادمان مربوط به آنها با هرگونه اقدامات اعتمادساز داوطلبانه تاکید کرده و این که این مسئله موجد وظایف پادمانی قانونی نیست.

*
جنبش عدم تعهد تاسیس منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه را به عنوان گامی مثبت در راه رسیدن به هدف خلع سلاح هسته ای جهانی مورد توجه قرار داده و بر حمایت خود از ایجاد چنین منطقه ای مطابق با قطعنامه‌ های مجمع عمومی و شورای امنیت تاکید می‌کند.

*
گروه نم مصونیت فعالیتهای هسته‌ای صلح آمیز را مورد تایید مجدد قرار داده و تاکید می‌ کند هرگونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز اعم از فعال یا در حال ساخت که محیط زیست و جامعه انسانی را در معرض خطر قرار داده و نقض اساسی حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور ملل متحد و آئین نامه آژانس است، تاکید می‌نماید.

*
جنبش غیر متعهدها نیاز به تدوین سند مذاکراتی چند جانبه جامع برای اعلام ممنوعیت حملات یا تهدید علیه تاسیسات هسته‌ای ویژه استفاده‌ صلح آمیز را تاکید می‌ کند.

*
جنبش عدم تعهد قویا اعتقاد دارد که کلیه پادمانها و موضوعات راستی آزمایی از جمله موارد مربوط به ایران می‌بایست در چارچوب آژانس و بر اساس اصول حقوقی و فنی حل و فصل گردد. علاوه بر آن گروه نم تاکید دارد که آژانس باید به کار خود برای حل موضوع هسته ای ایران در چارچوب اساسنامه آژانس ادامه دهد.

*
عدم تعهد تاکید می‌نماید که گفتگو و دیپلماسی و همچنین مذاکرات بدون پیش شرط بین طرفهای ذی ربط می‌بایست به عنوان تنها روشهایی که از طریق آنها یک راه حل فراگیر و پایدار برای موضوع هسته ای ایران قابل دست یافتن است، باقی بماند.

*
جنبش عدم تعهد ملاحظه دارد که مدیرکل آژانس بار دیگر بیان داشته که آژانس قادر بوده به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران ادامه دهد.

جنبش عدم تعهد ایران را به ادامه همکاری‌ با آژانس برای ارائه تضمین درباره عدم وجود مواد و فعالیت اعلام نشده مطابق با حقوق بین‌الملل تشویق می‌نماید.

گروه نم با نگرانی تبعات احتمالی فاصله گرفتن از زبان استاندارد راستی آزمایی در بخش خلاصه گزارش مدیرکل جایی که بیان می‌دارد: ایران می بایست همکاری لازم را برای اینکه به آژانس اجازه دهد که تایید نماید کلیه مواد هسته‌ای ایران در فعالیتهای صلح آمیز قرار دارند مورد ملاحظه قرار می‌دهد و از دبیرخانه درخواست نموده بود تا در این باره توضیح بیشتری بدهد، با توجه به اینکه گزارش اجرای پادمان در سال 2009 بیان می‌دارد در حالی که آژانس قادر بوده در مورد ایران نتیجه‌گیری نماید که تمامی مواد هسته‌ای اظهار شده در فعالیتهای صلح آمیز قرار دارند، راستی آزمایی صحت و تکمیل اظهارات تهران در دست انجام است. متاسفانه غیرمتعهدها چنین توضیحاتی را هنوز دریافت نکرده است.

جنبش عدم تعهد از گنجاندن گسترده جزئیات فنی اطلاعات حساس در گزارش آژانس ابراز نگرانی می‌ کند. در این رابطه، جنبش عدم تعهد از دبیرخانه می خواهد از گنجاندن اطلاعات حساس خودداری کند.

جنبش عدم تعهد از همکاری مداوم بین تهران و آژانس همانگونه که در آخرین گزارش مدیرکل قید شده استقبال نموده و در این رابطه موارد زیر را یادآور می گردد: فعالیت‌ تولید مواد هسته ای به ویژه مواردی که به غنی‌سازی مربوط می شود همچنان تحت اقدامات کنترلی و نظارتی آژانس قرار دارد، و تا به آن تاریخ نتایج نمونه برداریهای محیطی گسترده به جز یک مورد در کارخانه غنی سازی سوخت ‪ FEPدر نطنز و کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت ‪ PFEPدلالت بر آن دارد که عملیات کارخانه‌ها منطبق بر موارد اظهار شده بوده است.

*
تهران با ارائه اطلاعات مربوط توضیحی در این باره داده که با یافته های آژانس در مورد نمونه اشاره شده ناهمخوانی ندارد.

*
آژانس تایید کرده که کارخانه غنی‌سازی سوخت فوردو ( ‪ (FFEPبا اطلاعات طراحی ارائه شده از سوی تهران مطابقت دارد و تاسیسات در مرحله پیشرفته ساخت بوده است، اگرچه هیچ سانتریفیوژی به تاسیسات وارد نشده آژانس پس از گزارش قبلی چهار راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) را به انجام رسانده است. از اکتبر ‪ ۲۰۰۹بطور میانگین هر ماه یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی (‪ (DIVدر کارخانه نیمه صنعتی غنی‌سازی سوخت انجام شده است. نتایج نمونه برداریهای محیطی در ‪ FFEPتا تاریخ ‪ ۱۶فوریه ‪ ۲۰۱۰وجود اورانیوم غنی شده را نشان نمی‌داد.

*
آژانس به نظارت بر استفاده و ساخت سلولهای داغ در تاسیسات هسته ای مربوطه در ایران ادامه داده و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه فعالیتهای کنونی بازفرآوری وجود داشته در این تاسیسات، مشاهده نشده است.

*
تهران امکان دسترسی آژانس به رآکتورآب سنگین اراک را فراهم ساخت و این نهاد قادر شد راستی آزمایی اطلاعات طراحی را انجام دهد. آژانس تایید کرد که احداث تاسیسات در حال انجام است به نحوی که احداث ساختمانها تقریبا به اتمام رسیده و برخی تجهیزات اصلی نصب شده است. آژانس همچنین یک راستی آزمائی فیزیکی ‪ PIVو یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی‪DIV را در کارخانه تولید سوخت ( ‪ (FMPانجام داد و تایید نمود که از مه ‪ ۲۰۰۹هیچ تجهیزات جدید فرآوری در تاسیسات نصب نشده و مجتمع سوخت، میله یا قرصهای جدیدی در ‪ FMPتولید نشده است.

*
جنبش عدم تعهد با عنایت به گزارش مدیرکل که بیان می‌دارد آژانس هم چنین درخواست نمود چنانچه تصمیم برای ساخت تاسیسات جدید هسته‌ای توسط تهران اتخاذ گردیده است، ایران اطلاعات مربوط به طراحی و برنامه ریزی ساختمان و تاسیسات آنها را ارائه نماید.

عدم تعهد از اینکه در گزارش بیان شده که تهران تاکید نموده که همکاری خود با آژانس را براساس معاهده پادمان ادامه می‌دهد، ابراز خشنودی می‌نماید و ایران را تشویق می‌نماید اطلاعات طراحی تاسیسات هسته ای اش را براساس موافقتنامه جامع پادمان به آژانس ارائه نماید.

غیرمتعهدها با در نظر داشتن اینکه موافقتنامه پادمان به تهران اجازه می دهد تا با گزینش برخی بازرسان مخالفت نماید، از اینکه دبیرخانه استدلال ایران برای نپذیرفتن دو نفر از بازرسان آژانس که اخیرا از ایران بازدید نموده اند، را رد کرده، ابراز نگرانی می‌نماید.

جنبش عدم تعهد متذکر می‌ شود که براساس موافقتنامه‌های پادمان مربوطه، دولتهای عضو موظف به ارائه دلیل برای تصمیماتشان در این زمینه نیستند.

عدم تعهد از درخواستهای قبلی مدیر کل خطاب به آن دسته از اعضا که اطلاعاتی را در ارتباط با مطالعات ادعایی به دبیرخانه ارائه کرده اند، برای موافقت با اینکه آژانس تمامی اسناد مربوطه را با تهران ارائه نماید، کاملا حمایت می‌نماید.

عدم تعهد بار دیگر نگرانی خود را نسبت به ایجاد موانع در این خصوص که فرآیند راستی آزمایی آژانس را با مانع مواجه می‌سازد، ابراز می دارد. جنبش عدم تعهد در این رابطه، خاطر نشان می‌سازد که مدیرکل قبلا گزارش نموده است: آژانس به طور مستقل ابزارهای محدودی را برای اثبات صحت مدارک ارائه شده که اساس مطالعات ادعائی را تشکیل می‌دهند در اختیار دارد.

محدودیتهای اعمال شده از سوی برخی اعضا در قبال در اختیار گذاشتن اطلاعات به تهران، انجام مذاکرات مشروح را با ایران در این باره برای آژانس مشکل تر می‌سازد.

با در نظر گرفتن تحولات اخیر و همچنین گزارشهای پیشین مدیرکل درباره اجرای برنامه عمل تفاهمنامه تهران و آژانس در خصوص مدالیته حل و فصل موضوعات باقی مانده،  عدم تعهد همچنان منتظر است که اجرای پادمان در ایران به صورت معمول به انجام برسد.

غیرمتعهدها موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه گفتگو و دیپلماسی تنها راه برای حل کامل موضوع هسته‌ای ایران می‌باشند، تاکید می‌ کند جنبش بدین منظور تمام اعضا را نسبت به مشارکت مثبت ترغیب می کند.

 

 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com

 
 
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X