یک شبكه آمريكايی پخش مستقيم سخنرانی رئيس جمهور اسلامی ايران در مجمع عمومی سازمان ملل را ناگهان قطع كرد....
 
 
 
 
به گزارش جهان گزارش ها حاكی از آن است كه شبكه سی ان ان به خاطر فشار انبوه مخاطبان كنجكاو خود، امسال مجبور شده بود سخنرانی دكتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان را به طور مستقیم پخش كند اما هنگامی كه وی شوك اصلی را با به چالش گرفتن ماجرای 11 سپتامبر و پیش كشیدن پای دولت آمریكا در این ماجرای ساختگی وارد كرد، گردانندگان سی ان ان به شكلی دستپاچه اقدام به قطع پخش این سخنرانی كردند.

گفته می شود این اقدام با پرسش و اعتراض شدید بسیاری از مخاطبان CNN مواجه شده است و به اعتبار حرفه ای این رسانه بزرگ آمریكایی لطمه وارد كرده است.

طبیعی است كه اقدام مذكور در عین حال باعث كنجكاوی بیشتر مخاطبان و پیگیری ماجرا از مجاری و رسانه های دیگر شود.
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:jahannews.com
 
 
 

 
X