احمديان با بيان اينكه مرحله بحرانی شدن قلب رآكتور برای ما مهم است، تصريح كرد: ...
 
 
 
 دكتر محمد احمدیان مدیر عامل شركت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی سازمان انرژی اتمی در گفت و گوی اختصاصی با  ایرنا با اشاره به زمان راه اندازی فیزیكی نیروگاه بوشهر اظهار داشت: برنامه راه اندازی این نیروگاه با یك ماه تاخیر در حال انجام است و به این ترتیب رسیدن به قدرت نامی در اواخر فروردین خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این مرحله اگر اتفاق دیگری نیفتد یك ماه نسبت به برنامه قبلی تاخیر خواهد داشت اما اگر اتفاقات دیگری رخ دهد، ممكن است این زمان مقداری پس و پیش شود.

احمدیان با بیان اینكه مرحله بحرانی شدن قلب رآكتور برای ما مهم است، تصریح كرد: ما اگر بتوانیم مرحله بحرانی شدن رآكتور را پشت سر بگذاریم، دیگر فقط یك سری از كارهای روتین باقی می ماند؛ فعلا برنامه های ما با یك ماه تاخیر در حال انجام است و به این ترتیب رسیدن به قدرت نامی در اواخر فروردین خواهد بود.

 نشتی استخر میانی نیروگاه بوشهر برطرف شده است

معاون رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال كه مرحله سوختگذاری در نیروگاه بوشهر چه زمانی به اتمام می رسد و سوراخ ایجاد شده در استخر جنب رآكتور نیروگاه هسته ای چه تبعاتی در بر دارد، اظهار داشت: در بهار امسال آزمایش های راه اندازی نیروگاه بوشهر تقریبا به اتمام رسید كه آخرین آن تست گرم بود. تمامی تجهیزات مدارهای اول و دوم در شرایط كار نامی مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از آن مرحله بازدیدها آغاز شد. در این مرحله یكبار دیگر به طور دقیق تمامی تجهیزات و سیستم ها مورد بازبینی قرار گفتند تا بعد از اطمینان از صحت فعالیت آنها، مرحله بعدی آغاز بشود.

وی با بیان اینكه این بازبینی ها در شرایط ایده آل خود به یك محدوده زمانی نیاز دارد، تصریح كرد: به عنوان نمونه بازبینی لوله های تحت فشار نیاز به 40 روز دارد. برای این كار لازم است تا عایق های لوله ها باز شده و بخشی از این بازبینی بصورت چشمی و بخش دیگری با استفاده از X-Ray انجام گیرد.

مدیرعامل شركت تولید و توسعه انرژی افزود: اگر در این فاصله جوشی دچار ضعف شده باشد، باید آن را برطرف كنند و این مساله مقداری به زمان اضافه می كند. به همین دلیل وقتی كه مرحله بازبینی شروع شد، در برابر این سوال كه ما چه زمانی به مرحله سوختگذاری می رسیم مسئولین سازمان توضیح دادند كه 'اگر اتفاقات پیش بینی نشده ای رخ ندهد، در پایان شهریور و اوایل مهرماه'.

محمد احمدیان با اشاره به نشتی ایجاد شده در استخر میانی رآكتور تاكید كرد: خوشبختانه بعد از اینكه بازبینی ها انجام شد، متوجه شدیم كه با هیچ مشكل جدی روبه رو نیستیم البته ایرادات جزیی وجود داشت كه برطرف كردن آنها حدود یك ماه زمان برد كه از جمله آنها همین نشتی است كه در استخر میانی رآكتور به وجود آمده است.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان كرد: در مراحل قبلی استخر سوخت و استخر محل قرار گرفتن سوخت در رآكتور تست شده بود. این استخرها در واقع بدفعات پر از آب شده بودند و مشكلی نداشتند اما یك استخر میانی وجود دارد كه در كار عادی نیروگاه نیز نقشی ندارد و باید در زمان تعویض سوخت از آن استفاده كرد.

مدیرعامل شركت تولید و توسعه انرژی تاكید كرد: این استخر متاسفانه دارای یك نشتی بود و در چند مرحله كارشناسان نشتی را شناسایی كرده و تدابیر لازم برای برطرف كردن این ایراد را به كار گرفتند لذا اخیرا این مشكل نیز برطرف شده است.

وی با اشاره به تاخیر به وجود آمده در راه اندازی فیزیكی نیروگاه بوشهر گفت: نسبت به حالت ایده آل و خوشبینانه، متاسفانه با یك ماه تاخیر روبه رو هستیم و لذا شروع عملیات انتقال سوخت به داخل رآكتور كه بنا بود در اوایل مهرماه شروع شود به اوایل آبان ماه موكول شده است.

احمدیان با بیان اینكه 20 روز زمان لازم است تا ماشین سوختگذار 163 مجتمع سوخت را یكی یكی در داخل قلب رآكتور قرار دهد، اظهار داشت: بعد از آنكه سوختگذاری در قلب رآكتور تمام شد، رآكتور بسته خواهد شد و سیستم های كنترلی مورد بازبینی نهایی قرار می گیرند تا در نهایت وارد مرحله راه اندازی فیزیكی یا شروع بحرانی شدن قلب رآكتور شویم؛ امیدواریم تمامی این مراحل تنها با یك ماه تاخیر صورت گیرد.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال كه چرا نشتی استخر میانی در زمان تست های 110 بار و 250 بار مشخص نشده بود، گفت: این قسمت در مرحله بهره برداری عادی از نیروگاه نقشی ندارد و تنها در دوره تعویض سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. تست های 110 بار و 250 بار مربوط به مدارهای اول و دوم قلب رآكتور و لوله های مربوطه می باشد.

وی تصریح كرد: همه قسمت ها از جمله خود رآكتور و استخر سوخت تحت تست قرار گرفته بودند ولی این قسمت تا به حال در هیچ كدام از تست ها مورد آزمایش قرار نگرفته بود.

ماشین سوختگذار با موفقیت آزمایش شد

مدیرعامل شركت تولید و توسعه انرژی در پاسخ به سوالی در رابطه با آزمایش ماشین سوختگذار در نیروگاه بوشهر اظهار داشت: یكی از تفاوت های كه نیروگاه های هسته ای با سایر نیروگاه ها دارند این است كه بعد از اینكه فعل و انفعلات هسته ای در رآكتور آغاز شد كره فلزی از نظر رادیو اكتیو و تشعشع یك محیط آلوده می شود و دیگر فردی نمی تواند آزادانه در آن حضور داشته باشد.
وی با بیان اینكه تنها در شرایط اضطراری و تنها برای مدت كوتاهی فردی می تواند وارد ساختمان رآكتور شود، تاكید كرد: حضور بیشتر از این زمان برای سلامتی افراد مضر است و لذا تمامی اقداماتی كه بعد از بحرانی شدن قلب رآكتور انجام می شود باید توسط دستگاه و اتوماتیك باشد كه از جمله جابجایی سوخت است.

احمدیان با اشاره به مرحله سوختگذاری مجازی در نیروگاه بوشهر افزود: در زمان سوختگذاری مجازی در نیروگاه بوشهر شاهد بودید كه افراد در آنجا حضور داشتند و با جرثقیل، مجتمع های سوخت مجازی را در جای خود قرار می دادند اما پس از بحرانی شدن دیگر این امكان وجود ندارد.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی خاطرنشان كرد: ماشین سوخت می بایستی یكبار مختصات محل قرار گرفتن تمامی 163 مجتمع سوخت را تست كند تا این مختصات بر روی این ماشین برنامه ریزی شود به طوری كه دیگر در آینده با دادن مختصات و بدون اینكه فردی در آن محل حضور داشته باشد این ماشین سوخت مصرف شده را برداشته و سوخت جایگزین را در محل خود قرار دهد.
وی افزود: فقط اپراتور ها می توانند از طریق دوربین های مدار بسته ای كه در آنجا قرار دارد، بر این روند نظارت داشته باشند.

مدیرعامل شركت تولید و توسعه گفت: خوشبختانه آزمایش این ماشین نیز در روزهای اخیر با موفقیت انجام شد و مشكلی وجود ندارد.

وی در پاسخ به این سوال كه آیا اقدامات لازم برای خرید سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر در سال دوم از روسیه صورت گرفته است یا خیر تاكید كرد: بانك مركزی اعتبار اسنادی لازم برای این كار را گشایش كرده و ما سفارش سال دوم سوخت نیروگاه بوشهر را به روس ها داده ایم كه این سوخت ها نیز در موعد مقرر حمل خواهد شد.

 سایت بوشهر مناسب ترین سایت برای توسعه نیروگاه های هسته ای است

معاون رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی در رابطه با توسعه سایت بوشهر و احداث فازهای 2 تا 4 این سایت اظهار داشت: سایت بوشهر ظرفیت تولید 4 هزار مگاوات برق را داراست و مناسب ترین سایتی است كه برای توسعه باید مورد استفاده قرار بگیرد زیرا بسیاری از پیش بینی هایی كه باید صورت می گرفت در آن لحاظ شده است به عنوان نمونه در نزدیكی نیروگاه های هسته ای باید ایستگاه هایی تا شعاع های مشخصی نصب شود تا شرایط آب و هوا و آب های زیر زمینی و سطحی را از نظر آلودگی های رادیو اكتیو اندازه گیری كند.

وی تصریح كرد: ما چه یك واحد داشته باشیم چه چهار واحد باید این تاسیسات را داشته باشیم، به همین دلیل اگر قرار باشد واحدهای تازه ای ساخته شوداز این بابت تاسیسات دیگری لازم نخواهد بود.

مدیرعامل شركت تولید و توسعه انرژی تاكید كرد: برای احداث هر سایت جدیدی مطالعاتی باید در رابطه با پارامترهای مختلف محیطی صورت بگیرد كه این مساله بسیار زمان بر است ولی در بوشهر این مطالعات صورت گرفته است.

احمدیان در پاسخ به سوالی در رابطه با واحد 2 نیروگاه بوشهر كه در زمان جنگ آسیب های جدی دیده است، گفت: در حال حاضر مشاور ما در حال انجام تحقیقات لازم است تا ببینیم آیا مناسب تر است واحد شماره 2 در مكان همین واحد قبلی ساخته شود و یا اینكه بهتر است ما آن را به طور كامل رها كرده و مثلا به موزه تبدیل كنیم و در همان سایت ولی در جای دیگر واحد 2 و 3 را احداث كنیم البته جنبه های فنی و اقتصادی باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی به عنوان نمونه خاطرنشان كرد: كانال آبی كه باید آب را از دریا برای خنك كردن نیروگاه بیاورد، برای واحدهای 1 و 2 به صورت مشترك ساخته شده است و اگر بشود از مكان واحد شماره 2 استفاده شود، در این زمینه صرفه جویی خواهد شد.
وی افزود: برای این كار مطالعاتی باید صورت بگیرد تا بر اساس نتایج آن محل دقیق واحد شماره 2 در سایت بوشهر تعیین شود.

هیچ كدام از فرایندهای كاری ما تحت تاثیر استاكس نت قرار نگرفته است

مدیر عامل شركت تولید و توسعه انرژی در پاسخ به سوالی در رابطه با تاثیر و نفوذ بدافزار 'استاكس نت' در سیستم های رایانه ای نیروگاه اتمی بوشهر، تصریح كرد: بحث بدافزارها مساله جدیدی نیست. این بحثی بوده كه سالهاست سیستم های شخصی، اداری و صنعتی با آن روبه رو بوده اند و خود شما می دانید در كشور هم توانمندی خوبی از بعد نرم افزاری وجود دارد.

احمدیان با اشاره به حساسیت های سازمان انرژی اتمی در رابطه با جلوگیری از آلودگی سیستم های رایانه ای خود تاكید كرد: در همان ابتدای امر همكاران ذیربط متوجه شدند كه یك بدافزار جدیدی وارد عرصه رایانه ها شده و پیش بینی های لازم انجام شد و حتی جلساتی برای توجیه كاركنان گذاشته شد و به همین خاطر هم اگر ملاحظه كرده باشید به نسبت در بین شركت ها و صنایع داخلی شاید كمترین میزان آلودگی را سازمان انرژی اتمی داشت.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال كه چرا عنوان می شود رایانه های شخصی به این بدافزار آلوده شده اند و آیا امكان دارد كه كاركنان اجازه اتصال رایانه های شخصی خود را به شبكه داشته باشند، خاطرنشان كرد: لفظ رایانه شخصی نیز كه عنوان می شده شاید ما به خوبی بیان نكرده ایم. اینها همان رایانه های قابل حملی هستند كه در اختیار فرد برای كار اداری و نه كار شخصی است.

وی با بیان اینكه یكسری از سیستم های كنترلی در صنایع پیشرفته از طریق كنترل كننده های دیجیتال و یا همان PLC ها كنترل می شوند، تصریح كرد: این PLC ها باید برنامه ریزی شوند و برای برنامه ریزی آنها روش های مختلفی از جمله از رایانه های قابل حمل وجود دارد كه با كابل های خود برنامه ها را به PLC ها منتقل كرده و بر روی آنها نصب می كنند.

مدیرعامل شركت تولید و توسعه انرژی با بیان اینكه تمامی شبكه های رایانه ای نیروگاه بوشهر مانند سایر شبكه های رایانه ای سازمان انرژی اتمی مجهز به نرم افزارهای ضد بدافزار بوده و مانع از نفوذ این بدافزار شده اند، خاطرنشان كرد: بدلیل آنكه این ویروس از طریق CD و Flash Memory نیز منتقل می شود بعضی از رایانه هایی كه افراد با آن كار می كردند ممكن است آلوده شده باشند كه آنها نیز بلافاصله پس از اینكه حساسیت موضوع بیشتر روشن شد، مورد بازنگری قرار گرفته و پاكسازی شدند.

وی با اشاره به جنگ تبلیغاتی گسترده غربی ها در رابطه با این بدافزار گفت: درعین حال همكاران ما ناچار شدند وقت گذاشته و بار دیگر سیستم ها را چك كنند و از عدم نفوذ این ویروس اطمینان حاصل كنند ولی خوشبختانه هیچ كدام از فرایندهای كاری ما به هیچ عنوان تحت تاثیر این بدافزار قرار نگرفته و كوچكترین تاخیری نیز به دلیل این موضوع نداشته ایم.

 برنامه سازمان انرژی اتمی برای ساخت رآكتورهای كوچك

مدیر عامل شركت تولید و توسعه انرژی در پاسخ به سوال ایرنا در رابطه با طراحی نیروگاه های كوچك در سازمان انرژی اتمی گفت: سازمان انرژی اتمی در كنار احداث رآكتورهای قدرت كه برای تولید برق است، ساخت رآكتورهای كوچكتر را نیز دنبال كند.

معاون رییس سازمان انرژی اتمی تاكید كرد: این رآكتورها هم كاربردهای آزمایشگاهی دارند و هم برخی از خدمات فنی و تحقیقاتی مانند رآكتور تحقیقاتی تهران را می توانند ارائه دهند.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نیروگاه 360 مگاواتی دارخوین گفت: در مورد دارخوین لازم است توضیح بدهم كه هدف این پروژه ارتقای سطح توانمندی های كشور در طراحی، ساخت، بهره برداری و از كار اندازی نیروگاه های هسته ای بوده و در آن پروژه هدف اصلی تولید برق نبوده است.

احمدیان با اشاره به شبكه برق بالای 50 هزار مگاواتی كشورتصریح كرد: اضافه كردن واحد 360 مگاواتی به منظور تامین برق خیلی توجیه اقتصادی ندارد. از نظر اقتصادی نیروگاه های برق هسته ای نیز به سمت 1200 مگاواتی و 1600 مگاواتی رفته است تا قیمت تمام شده آن به ازای هر كیلو وات ساعت پایین تر بیاید.
 
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:irna.ir
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
X