اطلاعی از مدرک هیچ کسی ندارم و این بحث را نیز در رسانه ها بحث های مفیدی نمی دانم....
 

 
 کوچک زاده نماینده مجلس دامن زدن تعدادی از نمایندگان به مدارک برخی مدیران و فرزندان آنها از دانشگاههای کم کیفیت خارجی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: روش دامن زدن به مطالبی که احتیاج به اثبات قضایی دارد توسط کسانی ابداع شده که مایلند هیچ وقت حقیقت روشن نشود و در این بین به فساد خود ادامه دهند.

مهدی کوچک زاده در گفتگو با مهر درباره آنچه که اخیرا تحت عنوان اعتراض تعدادی از نمایندگان نسبت به مدارک تعدادی از مسئولان و فرزندان آنها از دانشگاههای کم کیفیت باکو مطرح شده است گفت: اطلاعی از مدرک هیچ کسی ندارم و این بحث را نیز در رسانه ها بحث های مفیدی نمی دانم.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: اگر کسی به غیر قانونی بودن صلاحیت مسئولی اعتراض دارد مراجع مشخص رسیدگی برای آن موجود است و می تواند به طور قانونی مطالب و اسناد خود را به مرجع مربوطه ارائه دهد.

وی خاطر نشان کرد: روش دامن زدن به مطالبی که احتیاج به اثبات قضایی دارد روشی است که توسط کسانی ابداع شده که مایلند هیچ وقت حقیقت روشن نشود و در این بین به فساد خود ادامه دهند.
 
 
 
 
 
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع:mehrnews.com
 
 
 
 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

پربیننده ترین خبر ها

 
X