بدون شرح!

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
تهیه وتنظیم گروه خبر سیمرغ/زهره قاسمی
 
 سایر مطالب:
 
عکسهای منتخب سردبیران رویترز
 
عکسهای خبری دیدنی از سراسر دنیا ( 4 )