باز هم همان 1-1...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تهیه و تنظیم: گروه خبر سیمرغ / زهره قاسمی
 
http://www.seemorgh.com/news
 
سایر مطالب:
 
تصاوير ديدنی از رويدادهای ورزشی جهان ( 1 )
 
عکسهای منتخب سردبیران رویترز
 
عکسهای خبری دیدنی از سراسر دنیا ( 4 )