محدودیت ترافیکی ایام نوروز ‌در محورهای مواصلاتی کشور از سوی مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام شد.

عبور و مرور موتورسیکلت‌ها در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و محورهای اصلی برون شهری، ممنوع است.

محدودیت‌های محورهای مواصلاتی کشور به شرح زیر است:

1- عبور و مرور انواع موتور سیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراهها و بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی برون شهری کشور ممنوع است .

2- در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع تریلر و کامیون‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این دسته از وسایل نقلیه فقط در راههائی اعمال می‌شود که مقررات یکطرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می‌شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند .

عملیات اجرائی

1- محور کرج – چالوس :

1-1- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای 9، 13،14و 16 فروردین‌ماه از مرزن آباد به سوی کرج به صورت یک طرفه انجام می شود و ورود وسایل نقلیه از ساعت 12:00 الی 01:00 بامداد روزهای بعد، از کرج به سوی مرزن آباد ممنوع است.

1-2- تردد انواع کامیون و کامیونت کماکان در محور کرج – چالوس و بالعکس ممنوع است .

2-محور هراز:

2-1- تردد انواع تریلر در محور هراز کماکان ممنوع است .

2-2- تردد انواع کامیون و کامیونت به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/12/24 الی ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 5/1/1392 و از ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ هشتم فروردین 1392 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 16/1/1392 از تهران به آمل و بالعکس ممنوع است.

2-3- تردد انواع وسایل نقلیه در محور هراز از ساعت 13:00 الی ساعت 24:00 روزهای 4و9و 13و14و1392/1/16 از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 15:00 الی 24:00 روزهای فوق از آب اسک تا رودهن به صورت یکطرفه می‌شود.

3- محور فیروزکوه :

1-3- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز پنج شنبه مورخ 1391/12/24 الی ساعت 24:00 روز دو شنبه مورخ 1392/1/5 و نیز از ساعت 08:00 روز پنج شنبه 1392/1/8 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1392/1/16 از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

4- محور قدیم قزوین – رشت :

4-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 27/12/91 الی ساعت 01:00 بامداد روز دوشنبه مورخ 5/1/1392 و همچنین از ساعت 12:00 روز چهار شنبه 1392/1/7 تا ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1392/1/16 از قزوین به رشت و بالعکس ممنوع است.

5- محور قدیم ساوه – همدان :

1-5- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌ حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 1391/12/27 الی ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1392/1/2 و نیز از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 1392/1/7 الی ساعت 2400 روز جمعه مورخ 1392/1/16 از ساوه تا سه راهی روعان و بالعکس ممنوع است.

6- محورهای اردبیل – آستارا ، اردبیل – سراب و خلخال به اسالم و اردبیل – سرچم و بالعکس :

6-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 12و 13فروردین‌ماه الی ساعت 24:00 همانروزها در محورهای فوق ممنوع است.

7-محورهای مشهد – قوچان ،‌مشهد – نیشابور و سبزوار و بالعکس :

7-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 0700روزهای 27و 28و 29 و 30اسفندماه الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16فروردین‌ماه تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است.

8-محور چمن بید – بجنورد – شیروان و بالعکس:

8-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0 روزهای 27و 28و 29و 30 اسفندماه الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16 فروردین‌ماه تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است .

9-محور گلوگاه – گرگان-جنگل گلستان – چمن بید و بالعکس :

10-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27و 28و 29و 30 اسفندماه الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 116فروردین تا ساعت 24:00 همان روزها ممنوع است.

10-محور های بانه – سقز-سنندج و مریوان – سنندج :

9-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27و 28و 29و 30 اسفندماه الی ساعت 24:00 همان روزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16فروردین تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است.

11-محورهای اصلی استان بوشهر :

11-1-تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز1391/12/27تا ساعت 24:00 روز 1392/1/5 و همچنین از ساعت 07:00 روز

1392/1/12تا ساعت 24:00 مورخ 1392/1/14 در محورهای اصلی استان ممنوع است.

12-محورهای اصلی استان اصفهان :

12-1- تردد انواع کامیونهای کمپرسی حامل سنگ و مصالح ساختمانی از ساعت 07:00 روز 1391/12/271 تا ساعت 24:00 روز 1392/1/5 و همچنین از ساعت 07:00 روز 1392/1/12 تا ساعت 24:00 مورخ 1392/1/14 در محورهای اصلی استان ممنوع است.

13-محورهای گچساران – بهبهان ، گچساران – نورآباد و یاسوج – بابا میدان و بالعکس :

13-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 روزهای 27و 28و 29و 30 اسفندماه الی ساعت 24:00 همان‌روزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و13و14 فروردین‌ماه تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است.

14-محورهای سلفچگان- قم ، کاشان – قم قدیم و تهران – قم قدیم :

14-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 4و 5 فروردین الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روز 13/1/1392 تا ساعت 24:00 همانروز ممنوع است.

15-محور بندرعباس- سیرجان و بالعکس:

15-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 7:00 0روزهای 27 و 28و 29و 30 اسفندماه 9 الی ساعت 24:00 همانروزها و همچنین از ساعت 07:00 روزهای 12و13و16فروردین تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است .

16-محور سیرجان – بافت :

16-1- تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء‌حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 12و 13/1392 تا ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است .

17-محور ایذه – شهرکرد و بالعکس :‌

تردد انواع کامیون و تریلر به استثناء حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت 07:00 روزهای 27و 28و 29و 30اسفندماه تا ساعت 24:00 همانروزها و از ساعت 07:00 روزهای 12و 13و 14و 15و 16 فروردین الی ساعت 24:00 همانروزها ممنوع است.

18-محدودیت های جابجائی محمولات ترافیکی :

18-1- جابجایی محمولات ترافیکی در تمامی راههای اصلی برون شهری کشور از تاریخ 1391/12/27 تا پایان روز5فروردین‌ماه و همچنین از تاریخ 12فروردین ماه تا پایان روز جمعه مورخ 16فروردین ممنوع است

لازم به ذکر است، برای روزهای 6و7و8و9و10و11 فروردین‌ماه صرفاً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مرجع صادر کننده مجوز عبور محموله ، مجوز صادر می گردد .

19-در محورهایی که ممنوعیت تردد وسایل نقلیه باربری صورت میگیرد ، با تشخیص رئیس قرارگاه پلیس راه استان در صورتی که معاذیر فنی و ترافیکی در یک محور یا محورهائی وجود نداشته باشد ،‌اجازه رفت و آمد وسایل نقلیه مذکور از ساعت 23:00 الی ساعت 07:00 روز بعد در محور های مورد نظر داده می‌شود.

20-ورود خودروهای خارجی ترانزیت حمل مواد سوختی به داخل کشور از مورخ 28اسفندماه تا پایان روز 5 فروردین و نیز از مورخ 11فروردین تا پایان روز 16فروردین ممنوع است.

همچنین خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال 1392 صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود و وسایل نقلیه مذکور از مقررات مندرج در ردیف 2 بند الف- کلیات (درصفحه یک) و ردیف 19 بالا مستثنی هستند.

21- در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان ها به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور ، روسای قرارگاه های پلیس راه با هماهنگی پلیس راه راهور ناجا به صورت مقطعی و موضعی تصمیمات مقتضی اتخاذ میکنند.

22-در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای مواصلاتی بین استانی ، رئیس قرار گاه پلیس راه استان با روسای قرارگاه های پلیس راه استان های همجوار و ادارات کل راه و شهرسازی و حمل و نقل و پایانه های استان های مربوطه هماهنگی لازم به عمل آورده و پس از کسب مجوز از پلیس راه راهور ناجا نسبت به اعمال محدودیت و ممنوعیت مورد نیاز اقدام لازم به عمل می آورد .

23-در صورت اتخاذ تصمیمات اجرائی برابر مفاد بندهای 20و21 فوق ، مراتب توسط پلیس راه راهور ناجا همزمان به مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اطلاع داده شود .

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
www.seemorgh.com/news
منبع: yjc.ir


مطالب داغ سایر بخشها:
طریقت منفرد به عنوان وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس معرفی شد
شرایط اعطای معافیت به مشمولان دارای فرزند صغیر
بازداشت مرد 2 زنه در پرونده مرگ مرموز همسر دومش
کاهش قیمتها در بازار خودرو/ جدول قیمت
نیکلاس مادورو به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد
 


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ارسال

پربیننده ترین خبر ها

 
X