روزنامه «جمهوري اسلامي» نوشت: بروز برخي ناهماهنگي‌ها و بي‌نظمي‌ها در برگزاري مراسم اختتاميه جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌ها، باعث گلايه اصحاب رسانه به ويژه روزنامه نگاران برگزيده شده است.
اين گلايه‌ها كه اغلب در وبلاگ‌ها و سايت‌هاي شخصي روزنامه‌نگاران نيز نمود يافته، علاوه بر برخي محدوديت‌ها و مشكلاتي كه براي غرفه‌داران توسط تيم حفاظت رئيس‌جمهور به وجود آمد، شامل انتقادات از اختلاط نامناسب زنان و مردان نيز شده است.
اجراي موسيقي گروه كنسرت عندليبي و همخواني يكي از زنان خواننده كه صدايي رساتر از خواننده مرد؛ يعني حسين مختاباد داشت نيز اسباب اعتراض برخی افراد شركت كننده در اين مراسم شده است. شيوه توزيع جوايز و مشكلاتي كه براي راهيابي منتخبان به داخل سالن بروز كرده بود، نيز از ديگر مشكلات روز آخر جشنواره مطبوعات و خبرگزاري‌هاست كه روزنامه نگاران در وبلاگ‌هاي خود اظهار اميدواري كرده‌اند روزي پايان يابد.

 

روزنامه «حزب‌الله» نيز از اين كنسرت به شدت انتقاد كرد و «ابرار» آن را كنسرت مختلط خواند.

 

گفته مي‌شود، يكي از دلايل مشكل به وجود آمده، آشفتگي و ناراحتي مختاباد از برخورد تيم حفاظت بوده است.