رئيس بخش ارتباطات دانشگاه پوردو آمريكا گفت: همه نهادهاي دولتي و غيردولتي در ايران بايد استراتژي مدیريت و برخورد با بحران داشته باشند و به خصوص تهران با بحران جدي در برابر زلزله مواجه است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس يحيي كمالي‌پور در نشست تخصصي «زلزله، بحران و رسانه» كه امروز در پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله برگزار شد، گفت: ‌تهران در صدر مناطق زلزله‌خيز دنيا قرار دارد و از آنجا كه ساختمان‌هاي تهران از نظر زيربنايي مقاومت ندارند نمي‌توانند زلزله را تحمل كنند و اين يك بحران جدي است.
وي ادامه داد: براي برخورد با اين بحران تمام نهادهاي انتفاعي و غيرانتفاعي بايد داراي برنامه استراتژي باشند كه در آن بايد مشخص شود كه در صورت بروز بحران چه كارهايي بايد انجام شود.
رئيس بخش ارتباطات دانشگاه پوردو آمريكا با اشاره به اينكه در اين دانشگاه برنامه استراتژي دقيق درباره بحران ها وجود دارد، گفت: در طي 21 سال در اين دانشگاه با حدود 5 بحران مواجه شديم كه اين برنامه در برخورد با بحران كمك زيادي كرد.
وي با تأكيد بر نقش روابط عمومي‌ها در برخورد با بحران گفت:‌ روابط عمومي نبض يك سازمان است و بايد كانال ورود و خروج خبر باشد و بايد در صورت بروز بحران با برگزاري كنفرانس‌هاي خبري و ارائه اطلاعات لازم از شايعه پراكني جلوگيري كند، اگر خبرنگاران با افراد مختلف صحبت كنند در خبرها تضاد ايجاد مي‌شود و اين تضاد سبب افزايش بحران مي‌شود.