دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني با عرضه آزاد"فونت نستعليق" درسايت ‪ ، www.scict,ir‬گام نخست را درعرضه فونت نستعليق يونيكد برداشته‌است.

معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني روز شنبه اعلام كرد كه اين اقدام با هدف تقويت حضور خط فارسي در عرصه‌هاي بين‌المللي و نگارش رايانه‌اي انجام شده است.

دكتر"بهروز مينايي" گفت كه دبيرخانه شورا به پاسداشت فرهنگ غني‌ايران اسلامي در خط تحريري و نوشتار نستعليق، طرح توليد قلم نستعليق رايانه‌اي را در قالب طرح توليد تسما(توليد و ساماندهي محتواي الكترونيكي ايران ) به شركت‌هاي رايانه‌اي پيشنهاد داد و شرك داده ورزان هامون مجري پياده‌سازي و توليد فونت نستعليق در محيطهاي عمومي، توليد متن شد.

به گزارش گروه علمي‌ايرنابه نقل از واحدارتباطات شوراي عالي‌اطلاع رساني مينايي افزود: خط نستعليق با توجه به تنوع ارتفاع قرارگيري حروف از خط مبنا يا خط كرسي نوشتاري، براي پياده‌سازي در محيطهاي توليد متن مشكلات بسياري در بر دارد و تركيب‌هاي ممكن، تنوع را بي‌شمار مي‌كند.

دكتر مينايي بااشاره به بكارگيري ابزار مناسب براي ساخت فونت و بهره- گيري از مشاوره استادان مجرب و تكنيك‌هاي ابداعي در اين پروژه گفت :
كارهاي زيادي براي افزايش زيبايي نمايش خط نستعليق روي صفحه نمايش انجام شده است.

وي گفت در اين راه رايانه به عنوان يك ابزار، بخشي از بازتوليد را بر دوش داشته است و بخش اعظم كارساخت تركيبات هنري خط نستعليق را، كارشناسان اين خط به عهده داشته‌اند.

دكتر مينايي تاكيد كرد كه دبيرخانه با عرضه آزاد، گام نخست را در عرضه فونت نستعليق يونيكد برداشته است.

معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني ابراز اميدواري كرد كه با ارايه نظرها و جمع آوري انتقاد و پيشنهادها و اعمال ديدگاه‌ها، زمينه ارتقاء و پيشرفت و فراگير شدن عرضه خط فارسي به زبان نستعليق ميان دوستداران ترويج خط و زبان فارسي در محيط رايانه، فراهم شود.