با اجراي فاز دوم طرح جمع‌آوري اراذل و اوباش عمليات گسترده پليس تهران براي دستگيري اراذل و اوباش از لحظاتي پيش آغاز شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس كه به همراه مأموران انتظامي استان تهران و فرمانده انتظامي كرج در منطقه حصار كرج حضور دارد، مأموران يگان ويژه پليس همراه با مأموران پليس امنيت و اطلاعات استان به سرپرستي فرمانده انتظامي كرج با حضور در اين منطقه نسبت به دستگيري گسترده اراذل و اوباش در اين منطقه اقدام كردند.
به گزارش خبرنگار فارس تا‌كنون 3 نفر از اراذل و اوباش بنام منطقه در عمليات‌‌ جداگانه از سوي پليس دستگير و چندين قبضه اسلحه و سلاح سرد به همراه مقداري مواد مخدر از متهمان كشف و ضبط شده است.
اخبار تكميلي متعاقباً اعلام مي‌شود.