تبهکاری که با تعارف آبیموه آغشته به مواد بیهوشی، پول و اموال چندین مسافر را غارت کرد با تلاش پلیس تهران به زانو درآمد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز:مرد میانسالی به نام «حسام» هفته گذشته، هراسان به کلانتری 208 پایانه مسافربری غرب تهران رفت و از دزدیده شدن پول هایش به دست یک مسافر خبر داد: منتظر بودم تا ساعت حرکت اتوبوس برسد که مردی خوش ظاهر کنارم نشست، سر صحبت را گشود و آبمیوده تعارف کرد.
وی افزود:تا نوشیدنی را سر کشیدم سرم گیج رفت و وقتی به هوش آمدم متوجه شدم پول ها و وسایلم دزدیده شده است.
به دنبال این شکایت و چندین دستبرد مشابه، ردیابی و چهره نگاری تبهکار به اصطلاح دست و دلباز در دستور کار پلیس قرار گرفت و سرانجام دیروز ناصر 37 ساله هنگام اجرای تازه ترین نقشه شومش در پایانه مسافربری جنوب پایتخت بازداشت شد.
او وقتی با مدرک های دادگاه پسند رو به رو شد لب به بیان حقیقت گشود و به غارت پول ،طلا، ساعت و ... اموال مسافران شکمو اعتراف کرد.
امروز این پرونده برای رسیدگی قضایی به «رضا جعفری» معاون سرپرست دادسرای ناحیه 27 سپرده و دزد حرفه ای با صدور قرار قانونی روانه بازداشتگاه شد.گزارش ایسکانیوز می افزاید، تلاش افسران اداره آگاهی مرکز برای افشای سایر جرم های احتمالی «ناصر» ادامه دارد./