معاون پژوهشي پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، مركز زمين لرزه دقايقي پيش در استان سمنان را منطقه‌اي واقع در 80 كيلومتري گرمسار اعلام كرد.
مهدي زارع، در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، اين زلزله را در ادامه يك گروه زلزله خواند و گفت: اين گروه زلزله از مرداد امسال در منطقه گرمسار رخ داده است كه ضعيفترين آن 5/2 ريشتر و قويترين آن زلزله امشب به شدت 1/5 ريشتر بوده است.
وي اضافه كرد: وقوع گروه زلزله در منطقه گرمسار سابقه دارد كه نمونه آن در سال 1367 به وقوع پيوست.
زارع، علت وقوع چنين پديده‌اي را وجود گنبدهاي نمكي در منطقه گرمسار اعلام كرد و افزود: نمك به دليل خاصيت پلاستيكي انعطاف پذير است و اين سبب مي‌شود كه گسلها به تدريج انرژي را آزاد كنند يعني به جاي اينكه زلزله شديدي اتفاق بيفتند زلزله هاي كوچكتر با شدت كمتر رخ ‌دهد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال وقوع زلزله شديدتر در اين منطقه وجود دارد يا نه گفت: انتظار ما اين است كه اين زلزله‌ها همان طور كه از مرداد بوده شديد نباشد.